Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.increion.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “Site-ul”.

Pentru a realiza Serviciile și produsele oferite pe Site, pentru a îmbunătăți calitatea acestora, pentru a răspunde întrebărilor Utilizatorilor, precum și pentru a ține evidența utilizării Site-ului este necesară solicitarea unor informații cu caracter personal, cum ar fi numele reprezentantului și denumirea firmei, CNP/CUI, adresă poștală, adresă de e-mail și numărul de telefon.

Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul acordă implicit dreptul Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală de a insera numele și alte informații rezultate în urmă utilizării serviciului  într-o bază de date computerizată, ce va fi utilizată în scopul realizării Serviciilor oferite prin intermediul Site-ului.

Transmiterea unei cereri de înregistrare ca Utilizator al Site-ului constituie totodată și acceptul implicit în vederea furnizării de date cu caracter personal. Refuzul cu privire la furnizarea de date cu caracter personal va trebui să fie expres și va avea drept consecință neînregistrarea și neprocesarea cererii.

 

 1. Politica prelucrării datelor cu caracter personal

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.increion.ro, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care ne sunt furnizate.

Întreprinderea noastră se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate prin intermediul site-ului www.increion.ro, așa cum prevăd dispozițiile legii 677/2001 cu modificările ulterioare privind protecția datelor personale.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare (art.12)
 • Dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
 • Dreptul de intervenție asupra datelor cu caracter personal (art.14);
 • Dreptul de opoziție (art.15);
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
 • Dreptul de a se adresa justiției (art.18).
 • Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale sa fie folosite de Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau scoase din baza de date, ori aveți întrebări legate de confidențialitatea datelor, ne puteți contacta / notifica oricând utilizând datele de contact existente pe site.

Daca nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizați.

 

 1. Scopul colectării datelor
 • oferirea serviciilor solicitate de dumneavoastră;
 • livrarea produselor prin serviciul de curierat rapid;
 • pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat în sistem on-line și a vă furniza informații suplimentare cu privire la acestea;
 • transmiterea de oferte, mesaje publicitare si de marketing;
 • Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau informații opționale) fără acordul dumneavoastră, cu excepția cazului în care avem convingerea, de bună credință, că legislația ne impune acest lucru sau că acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietății societății noastre.

 

 1. Securitatea datelor colectate și procesate

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală utilizează metode și tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici stricte aplicate salariaților și procedurilor de lucru, incluzând audit-ul periodic pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare.

Echipamentul de tip server pe care este găzduit site-ul web prin intermediul căruia colectăm date cu caracter personal este protejat atât la accesul fizic cât și la accesul de la distanță (limitat), fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.

Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a va proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

 

 1. Definiții

Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea: Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Operator: Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.