Termeni și Condiții

 1. Dispoziții generale

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală (denumită în continuare „Întreprindere”) este persoana juridică de drept român cu sediul social în Romania, Iași, Bld. Dacia, nr. 5, bl. DA1, et.3, ap. 10, Iași,  înregistrată la Registrul Comertului Iași sub nr. F22/21/2015 având Codul Unic de Înregistrare 33942390, telefon 0753640856, E-mail: hello@increion.ro, increion.ro@gmail.com.

Site-ul www.increion.ro este reprezentarea grafică, on-line a Întreprinderii Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală împreună cu oferta completă de servicii și produse. Întregul conținut al platformei on-line constituie proprietatea Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală.

Prezentul Document stabilește termenii și condițiile în care se vor desfășura tranzacțiile de orice natură între societatea Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală și Client. De asemenea, stabilește modul în care va fi folosit site-ul de către orice persoană care îl accesează. Prin accesarea site-ului se presupune aderarea persoanei/clientului respectiv la prezentul Document.

Clientul este utilizatorul care folosește serviciile electronice puse la dispoziție prin intermediul site-ului, de către Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală. Este de datoria Clientului să recitească periodic Termenii și Condițiile.

Conținutul site-ului se referă la orice element de text, imagine sau audio-video ce se găsește pe platforma on-line. În ceea ce privește conținutul site-ului, copierea, reproducerea și folosirea conținutului în interese proprii, fără acordul acestei întreprinderi sunt strict interzise.

Imaginile oferite pe site sunt cu titlu de prezentare.

În condițiile în care Clientul nu este de acord/ nu acceptă prezentele Termeni și Condiții, acesta renunță la dreptul său de a accesa și de a se folosi de serviciile și produsele oferite de Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală.

 

 1. Definiții
 • Termeni și Condiții de utilizare a www.increion.ro: acordul încheiat între orice persoană, fizică sau juridică, care vizitează, accesează, sau care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciile Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală (denumite în continuare “Serviciile“), și Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, în calitate de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciilor. Acest acord stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.increion.ro ori poate utiliza în orice mod serviciile oferit prin intermediul Site-ului.
 • Serviciu: furnizarea către utilizatori a accesului la date și informații transmise de Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, precum și de către colaboratorii externi ai acestuia, prin intermediul Site-ului.
 • Atacuri de tipul “refuz serviciu“: interferența cu serviciul, referitor la oricare utilizator, rețea sau server.
 • Cracking sau hacking: trecerea neautorizată peste serviciul de autentificare al utilizatorului sau peste alte servicii de securitate ale oricărei rețele, server, server web sau cont de utilizator.
 • Utilizator: persoană fizică ce accesează serviciile oferite prin intermediul Site-ului în nume propriu sau ca reprezentant al unei alte persoane fizice sau juridice, în baza unei împuterniciri, pentru orice motiv, inclusiv pentru a posta un conținut precum și pentru a descărca, folosi, copia parțial sau integral documente/fișiere care se regăsesc pe Site.
 • Conținut: orice document aflat pe Site, precum și fragmente/porțiuni ale acestor documente, indiferent sub ce formă se regăsesc – inclusiv, dar fără a se limita la: text, grafică, sunet, imagine, film, programe.
 • Colaboratori externi ai Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală: persoane fizice sau juridice care pun/vor pune produse ori servicii proprii la dispoziția Utilizatorului, prin intermediul Site-ului.

 

 1. Acceptarea acordului

Accesarea sau vizitarea Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau a Serviciilor, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor, precum și a oricărei prevederi din acesta. Neacceptarea acestui Document ori a oricărei prevederi din acesta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

 

 1. Drepturi de autor

Conținutul site-ului www.increion.ro este proprietatea exclusivă a Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală.

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală garantează Utilizatorului acces limitat pe site-ul www.increion.ro, în interes personal-efectuarea de comenzi online sau informare. Utilizatorul nu are dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, fără acordul prealabil scris al Societății.

Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul site-ului și sunt protejate de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Folosirea fără acordul Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Sunt interzise: modificarea materialelor de pe acest Site, reproducerea acestora, afișarea, derularea sau distribuirea publică, utilizarea lor în scopuri publice sau comerciale altele decât cele pentru care a fost realizat Site-ul. Este interzisă utilizarea acestor materiale pe un alt site web sau în orice mediu computerizat legat în rețea. Materialele de pe acest Site sunt protejate. Nerespectarea oricăruia dintre acești Termeni duce automat la anularea dreptului de a utiliza acest Site și obligația de a distruge deîndată toate materialele descărcate sau imprimate.

Utilizatorul își asumă faptul că folosirea serviciului pus la dispoziție de Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală se va face numai cu bună credința și în conformitate cu legislația în vigoare.

Mai multe informații cu privire la drepturile de autor găsiți aici

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7816

 

 1. Modificarea Site-ului și a prezentelor Termeni și Condiții

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza în orice moment conținutul Site-ului, modul de funcționare al acestuia, tipul de informații afișate pe Site, precum și Termenii și Condițiile, fără o notificare prealabilă a Utilizatorului și fără a fi necesar un acord expres al Utilizatorului în acest sens.

 

Modificările vor fi aduse la cunoștință Utilizatorului prin simpla afișare pe Site și vor fi socotite ca fiind acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe Site.

 

Este de datoria Utilizatorului să viziteze periodic prezentul Document pentru a verifica Termenii și Condițiile pe care este obligat să le respect.

 

 1. Restricțiile și obligațiile Utilizatorului

Utilizatorul este restricționat îndeosebi de la următoarele:

 • Să publice orice material de pe Website în orice altă sursă media;
 • Să vândă, sublicențieze și/sau să comercializeze în alt mod orice material de pe Website;
 • Să înfățișeze public și/sau să prezinte orice material de pe Website;
 • Să folosească acest Website în orice mod ce ar putea prejudicia Website-ului;
 • Să folosească acest Website în orice mod ce ar putea afecta accesul altora la Website;
 • Să folosească acest Website contrar legilor în vigoare, sau într-un mod ce aduce prejudicii Website-ului sau unei terțe persoane sau entități;
 • Să extragă date și informații conținute pe Website sau să întreprindă alte activități asemănătoare cu acestea;
 • Să folosească Website-ul sau informațiile conținute în scop de advertising și marketing.

Utilizatorul se obligă că:

 • nu va modifica, distribui, copia, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui Site, decât în conformitate cu Termenii și Condițiile, precum și cu legislația aplicabilă;
 • nu va desfășura și nu va permite activitatea de cracking, hacking sau a atacurilor din categoria “refuzul serviciului”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acționați în instanță, conform dispozițiilor civile și penale aplicabile.

În cazul în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă Termenii și Condițiile de utilizare, sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Site-ului, Administratorul poate restricționa accesul Utilizatorului pe Site fără o notificare prealabilă.

Restricționarea poate însemna:

 • ștergerea mesajelor al căror conținut nu respectă Termenii și Condițiile Site-ului;
 • suspendarea temporară sau permanență a contului și a tuturor informațiilor pe care le conține acesta;
 • ștergerea opțiunilor definite și interzicerea accesului la Serviciile Site-ului;

Restricționarea accesului Utilizatorului poate fi precedată de avertismente, după caz, beneficiu aflat la aprecierea exclusivă a Administratorului.

Plata tuturor cheltuielilor adiționale în legătură cu folosirea Serviciilor intră în sarcina Utilizatorului.

 

 1. Răspunderea și obligațiile Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu se face răspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea Serviciilor.

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, precum și colaboratorii externi, nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întârzieri, solicitări neonorate sau care nu ajung la destinatar, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală /colaboratorilor externi, sau prin erori de omisie din partea utilizatorului.

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, precum și colaboratorii externi, exclud orice sugestie sau garanție că:

 • serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori;
 • eventualele defecte vor fi corectate;
 • serviciul sau serverul care îl pune la dispoziția utilizatorilor este lipsit de viruși sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor și nu pot fi responsabili de vreo acțiune pe care o întreprinde pe bază respectivelor informații sau a serviciului.

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu se face responsabilă pentru defectele ce pot apărea ulterior pe desenele livrate dacă Utilizatorul nu respectată condițiile de întreținere recomandate de către Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală

În nicio circumstanță Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, precum și colaboratorii externi, nu pot fi responsabili pentru pierderi de natură directă sau indirectă rezultate din sau legate exclusiv, în orice fel, de folosirea sau gradul de performanță al serviciului, a acestui Site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu garantează exactitatea și completitudinea materialelor, produselor software și serviciilor de pe acest Site. Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără anunț prealabil, materialele și serviciile de pe Site. Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu își ia angajamentul de a actualiza la zi materialele și serviciile de pe Site.

Website-ul este pus la dispoziția Utilizatorului „ca atare”, cu orice posibile erori conținute, iar Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu oferă niciun fel de garanții în legătură cu acest Website sau cu materialele conținute în acest Website. De asemenea, nimic conținut în acest Website nu trebuie interpretat ca fiind adresat ție sau altui utilizator.

De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidențialității asupra numelui de cont/adresei de email și a parolei asociate, precum și pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Site-ului. Administratorul nu are nici o responsabilitate față de informațiile publicate sau transmise pe Internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de Utilizatorii acestui Site și nici față de eventualele consecințe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terțe, din orice motive.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze în justiție împotriva Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, precum și colaboratorii externi, cu privire la orice pretenție ridicată de către un terț, rezultată din utilizarea serviciului de către utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni și condiții sau a oricărei prevederi legale aplicabile.

 

 1. Conciliere

Orice conflict apărut între Utilizatori și Întrepridnere se va rezolva pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două părți. În cazul în care conflictul nu este soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată românești, conform legislației în vigoare.

 

 1. Newsletter

Newsletter-ul constă în e-mail-uri trimise periodic de către Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală către persoanele care și-au  dat acordul în prealabil în acest sens. Newsletter-ul conține informații relevante despre serviciile oferite de Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală, posibile modificări în structură Site-ului și/sau oferte de servicii și produse.

Orice persoană care accesează site-ul se poate abona pentru primirea de newslettere periodice.

Abonarea se face în mod gratuit, prin intermediul Site-ului. Odată abonat la newsletter, orice persoană se poate dezabona accesând link-ul special din mail.

 

 1. Linkuri către site-urile terților

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală furnizează linkuri către site-urile terților pentru beneficiul clientului. Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu administrează site-urile terților. Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu este responsabilă pentru conținutul niciunuia dintre site-urile terților. Linkurile către site-urile terților nu creează legături de aprobare sau adeziune ale Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală la informațiile conținute de aceste siteuri. Prin aceasta declarăm că Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu are nicio influență asupra aspectului sau al conținutului site-urilor la care se face trimitere.

Astfel Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală se disociază și nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul paginilor și site-urilor terților la care se face trimitere. Această declarație este validă pentru toate link-urile prezente pe site-ul www.increion.ro. Vă rugăm să ne contactați în cazul în care observați conținut nepotrivit la oricare dintre link-urile prezente, sau dacă aceste link-uri sunt permanent inaccesibile, pentru a le îndepărta de pe site.

 

 1. Anulabilitatea

Dacă orice prevedere a acestor Termeni și Condiții se consideră nevalidă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi anulate fără a afecta prevederile rămase.

 

 1. Plasarea comenzii și confirmarea acesteia

Plasarea unei comenzi se efectuează prin email pe increion.ro@gmail.com , hello@increion.ro sau la numărul de telefon 0753640856. Comenzile prin telefon se vor prelua de operatorul nostru doar între orele 10:00 – 16:00 de luni până vineri, în zilele lucrătoare. Vă recomandăm comanda pe email pentru a salva conversația pentru verificări ulterioare.

Comanda este confirmată la achitarea avansului de 50% din valoarea acesteia. Acest avans nu se restituie dacă se anulează comanda mai târziu de perioada de predare menționată. Sunt cazuri în care se plasează și se confirmă comenzi cu două-trei luni în avans. În aceste situații, se acceptă anularea comenzii nu mai târziu de două săptămâni înainte de predare. Restul de 50% se achită la finalizarea comenzii, dar înainte de livrarea acesteia. Mai multe informații despre cum se plasează o comandă găsiți aici https://increion.ro/cum-comanzi-un-portret-increion/ .

Prin plasarea și confirmarea comenzii sunteți de acord cu Termenii și condițiile stipulate în acest Document. Acest Document este considerat contractul de prestare a serviciilor oferite de site-ul www.increion.ro.

 

 1. Politica de livrare a produselor și serviciilor

Produsele și serviciile Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală se livrează conform detaliilor stabilite în contract.

Anterior prelucrării comenzii, Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală vă v-a informa în privința produselor solicitate și a sumei totale de plată precum și eventuale reduceri de preț, punându-vă la dispoziție toate informațiile necesare pentru efectuarea plații.

Serviciile virtuale și/sau desenate (portrete, ilustrații, proiecte de gradină etc.), oferite pe site-ul www.increion.ro, livrarea lor se face prin e-mail sau livrare prin servicii de curierat imediat ce plata contractului este finalizată și după ce clientul face dovada plății iar banii au intrat în cont.

Produsele reprezentate de desene și ilustrații fizice oferite pe site-ul www.increion.ro, livrarea lor se face prin serviciul de curierat rapid, conform intervalului stabilit în prealabil și de comun acord.

 

 1. Recepția produselor

La recepția coletului, în cazul în care se observă degradarea acestuia sau dacă este desigilat, acesta poate fi returnat curierului. Acesta va întocmi un proces-verbal de constatare, fără costuri suplimentare.

 

 1. Politica de anulare

În cazul rezilierii contractului, plățile efectuate (avansul de 50%) până în acel moment nu sunt returnabile.

Având în vedere natura produselor și serviciilor realizate de Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală aceste produse nu se pot returna, deci nu se poate renunța la contract, produsele fiind realizate 100% la comanda clientului, după poza și cerințele clientului.

Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală nu acceptă retur la niciun produs.

Plasarea unei comenzi online și refuzul nejustificat de a ridica comanda la livrare constituie, conform Articolului 215 din Codul Penal, o infracțiune și din acest motiv, www.increion.ro își rezervă dreptul de a acționa în instanță cumpărătorul până la recuperarea prejudiciului creat.

În cazul în care accesoriile folosite de la colaboratori și nu sunt creația www.increion.ro au fost deteriorate în timpul transportului, acestea pot fi returnate după ce a fost înștiințată în scris Compania Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală. Ulterior, acel accesoriu va fi înlocuit fără costuri suplimentare.

 

 1. Precizări finale

Orice conflict apărut între Istrate Ana-Maria-Roxana Întreprindere Individuală și clienții săi va putea fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele două parți în scris (sms, email, whatsapp, scrisoare). În cazul în care acest lucru nu va fi posibil, rezolvarea diferendului va fi de compentența instanțelor românești.